La cistella és buida
Més venuts
TRICLOR CTX-300GR.
TRICLOR CTX-300GR

DICLOR CTX200GR 5KG

DICLOR,CTX200GR,5KG
Seleccioni:
Comparteix:
|
Detalls del producte
Comentaris sobre el producte

Pastillas efervescents de Diclor ràpid de 20 gr. amb un 50% de clor útil.

Les  tabletes de 20 gr. amb la seva acció efervescent ràpida assegura que les cloracions de xoc siguin molt eficients.

Utilització especial per a gots de piscina de taulell.

Ideal per: Tot tipus de piscines.

Compost químic de dissolució ràpida altament estabilitzat, per a la desinfecció i el manteniment de l'aigua cristal·lina i higiènicament pura.

Tractament Inicial:

Afegir d'1 a 2 tabletes de producte per cada m.3 d'aigua. Transcorregudes 2 hores, ajustar el pH de l'aigua entre 7,2-7,6 utilitzant Minorador de pH sòlid CTX-010 o Incrementador de pH sòlid CTX-020.


Tractament de Manteniment:

Amb el pH de l'aigua ajustat, afegir diàriament d'1 a 2 tabletes de producte per cada 10 m3 d'aigua.  Aquestes dosis són de caràcter orientatiu i poden ser modificades en funció de les característiques pròpies de cada piscina, climatologia, etc.

El Tractament inicial (Supercloració), haurà de repetir-se sempre que s'apreciï una falta de transparència en l'aigua.

Repartir les tabletes necessàries sobre la superfície per un igual, preferentment al capvespre.
El clor residual lliure haurà d'estar situat sempre entre 0,5-2 mg/l., valor que es mesurarà fàcilment utilitzant un estoig analitzador de clor i pH.

Aquest control haurà d'efectuar-se un mínim de 2 vegades al dia.

Ha d'evitar-se el contacte perllongat del producte sobre les superfícies del got, en piscines fabricades amb liner, polièster o vinil, o pintades, ja que aquest producte pot produir la decoloració d’aquestes superfícies.

Nick
Valoració
Comentari
Productes relacionats
MULTIACCIO,CTX392,5KG.
+info
TRICLOR CTX-300GR
+info
FLUCULANT,XTREME,FLOC,CTX-37
+info